Hypnotherapie

LOCATIE
Mijn werk vindt meestal plaats in mijn praktijkruimte thuis: een aangenaam ingerichte ruime blokhut in de tuin. Iedereen wordt persoonlijk ontvangen en voor ieder consult is geruime tijd ingepland. Soms werk ik bij mensen thuis of op een bedrijfslocatie.

AANTAL PERSONEN
Ik werk meestal 1 op 1 en ik heb ook vrij veel ervaring met relatietherapie, het werken in groepen, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

TELEFOON/COMPUTER
Het is ook mogelijk om een telefonisch consult te hebben, of met behulp van Skype te werken. Allerlei vormen van contact behoren tot de mogelijkheden.

LEEFTIJD
De jongste cliënt die ik heb gehad was 5 jaar en de oudste was 75, dus aan leeftijden zijn eigenlijk bijna geen grenzen verbonden.

—————————————————————————————–

OPLEIDING
De 3 jarige HBO opleiding Hypnotherapie heb ik in 1992 gevolgd in de School voor Universele Wijsheid in Nijmegen. Ik vond ik alle vakken interessant:

NLP ( Neuro Linguïstisch Programmeren)
Voice Dialogue
Psychosynthese
Gestalt Therapie
Rationeel Emotieve Therapie
etc. etc.

Het was juist de verscheidenheid aan invalshoeken die mij intrigeerden.
Het gaf mij de kans om zelf combinatie-therapieën te maken en zoals later bleek, ook zelf veel technieken te ontwikkelen.

HYPNOSE
Het woord Hypnose roept veel verschillende associaties op:
naar binnen gerichte aandacht, trance, diepere bewustzijnstoestand….
Misschien voelde ik toen al aan, dat in ieder geval ontspanning een prettig en waarschijnlijk een noodzakelijk element zou zijn.
Hoe meer ontspannen iemand is, hoe zuiverder de informatie is die naar boven komt die je nodig hebt.
We zoeken dus naar die bewustzijns-toestand, die in de therapie Hypnose wordt genoemd.

Ik gebruik het woord Hypnose zelden.
Ik werk er mee. Bewust.
Omdat dat mijn taak is.
En in die zin is het heel veilig.

In het dagelijks leven zou je kunnen zeggen, wordt er heel wat gehypnotiseerd.
Bewust en onbewust.
Iedereen ervaart de impact die iets of iemand op je kan hebben.
Zo heb je zelf ook weer veel invloed op anderen.

Maar het kan op den duur allemaal niet zo duidelijk meer zijn waar je prioriteiten liggen.
Wat je nu eigenlijk zelf wilt en kunt en hoe je intussen toch je taken kunt blijven vervullen.

ORDE SCHEPPEN
Orde scheppen in jouw systeem, dat je echt boven het hoofd gegroeid kan zijn, daar gaat het om in mijn manier van werken.

Er zijn talloze problemen die aangepakt kunnen worden.
Relatieproblemen, problemen in de opvoeding van kinderen, problemen met betrekking tot je werk, seksuele problematiek, leven met lichamelijke beperkingen, autoriteitsconflicten, angsten, depressies, overspannenheid etc… etc…

BEHANDELMETHODEN
Omdat ik al sinds 1995 hypnotherapeut ben en veel leer van de mensen die ik behandel, heb ik inmiddels zelf veel methodes ontwikkeld.
Dat is een doorgaand proces. Mijn voorkeur ligt bij het zo goed mogelijk aansluiten bij de cliënt. Daar haal ik de meeste informatie vandaan.

GEBRUIKTE INTERVENTIES
Ik werk op verschillende manieren: symbolisch en realistisch.
Symbolisch werken spreekt eigenlijk iedereen wel aan, omdat we in het dagelijks leven ook vaak symbolische taal gebruiken. Daarnaast heb ik zelf een systeem ontwikkeld door al mijn ervaringen, waarbij ik heel helder handvaten kan geven met overzichtelijke compacte tekeningen, schema’s en oefeningen.

SPECIALISATIES
Ik geloof niet dat ik kan zeggen dat ik bepaalde specialisaties heb. Misschien is dat juist wel mijn specialisatie, om elke keer de cliënt opnieuw de aandacht te geven die hij of zij verdient. En daar dan mijn methodes en interventies op aan te  passen is wellicht mijn specialisatie: echt samenwerken.

OVERZICHT BEHANDELMETHODEN
(van intake tot afronding)
Ook de intake wordt mede bepaald door de cliënt. De hoofdvragen worden allemaal behandeld. Maar soms ga ik de eerste sessie al meteen aan het werk. Het aantal sessies wordt altijd in samenspraak met de cliënt bepaald. In bijna alle gevallen denken we daar hetzelfde over. De cliënt beslist uiteindelijk: we ronden af als hij of zij voldoende heeft geleerd om zelf goed verder te kunnen. De deur blijft altijd op een kier open. Zodat het heel gemakkelijk is nog een keer aan te kloppen of op te frissen, zonder dat een heel traject noodzakelijk is.

Zoals ik zei: iedereen verdient de begeleiding die bij hem of haar past. Ik doe mijn uiterste best die meest passende hulp te bieden. Dat is mijn dagelijks werk, al vele jaren lang.

KORT GEZEGD KOMT HET HIER OP NEER:
Ik wil je helpen je vermogen te leren gebruiken om je eigen aandacht op een natuurlijke, zuivere manier in te zetten. Dat maakt je gezonder en gelukkiger..

En dat dat op den duur vanzelf gaat.

ER KAN EEN WERELD VOOR JE OPEN GAAN….

Een sessie kost euro 70,- voor particulieren. Voor bedrijven geldt een uurtarief van 90 euro.
Vraag na bij je ziektekostenverzekeraar of je in aanmerking komt voor een eventuele ( gedeeltelijke) vergoeding.
www.zorgwijzer.nl  geeft alle informatie over de vergoedingen met betrekking tot hypnotherapie.
Belangrijk in ieder geval,  is aan te geven dat ik aangesloten ben bij:

de NBVH:  de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten  registratienummer 96034
www.nbvh.nl 
Bekijk de website voor antwoorden op veel van je vragen!

de RBCZ
https://www.rbcz.nu/
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Ik ben ingeschreven als Registertherapeut BCZ, licentienummer 403129R en 
derhalve onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg ( TCZ)
De RBCZ is de koepelorganisatie van verschillende beroepsorganisaties in de complementaire zorg en kent twee instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Je kunt een klacht indienen bij het College van Toezicht, als ik onjuist gehandeld zou hebben ( dat wil zeggen : in strijd met de Beroepscode of met de wet.) Indien nodig kun je in beroep gaan bij het College van Toezicht. 

de SCAG: 
www.scag.nl
085-9022863
Dit is de geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.
Voor een klacht kun je je eerst wenden tot de NBVH.  Die wijst een (gratis) klachtenfunctionaris toe.
Als dat contact niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie van de SCAG. Een uitspraak van hen is bindend.