Werkervaring

Voordat ik zelfstandig ging werken als Therapeut en Trainer heb ik vrij veel werkervaring opgedaan.

WERKERVARING
Na 4 jaar Gymnasium begon ik als fabrieksmedewerkster, werd filiaalhoudster, gezinsverzorgster, verkoopster, peuterspeelzaalleidster, heb ik stage gelopen in de Gemeentelijke Sociale Dienst en in de Crisisopvang voor Jongeren; ik heb gewerkt op de Polikliniek voor Cardiologie als doktersassistente en vrijwillig gewerkt in het Huiskamerproject voor Drugsverslaafden.

HYPNOTHERAPIE
Uiteindelijk ben ik Hypnotherapie gaan studeren in Nijmegen en startte ik mijn praktijk in 1995.

TRAININGEN EN WORKSHOPS

Daarnaast legde ik mij toe op Trainingen voor bedrijven en particulieren en  ontwikkelde ik workshops.

Ruim 13 jaar leidde ik het Kultureel Pakhuis samen met Ron Lubbersen (acteur, regisseur) vanuit ons Trainingsbureau Trance & Theater. Aanvankelijk bestond mijn werk uit het ondersteunen van mensen die workshops en/of trainingen gaven in het Kultureel Pakhuis.
Later ontwikkelde ons bureau zelf workshops POWER TO GROW, die uitmondden in trainingscycli die 13 groepen jarenlang hebben begeleid.

FAMILIEOPSTELLINGEN Daarnaast ben ik ook opgeleid voor het professioneel begeleiden van groepen als het gaat om familieopstellingen.

WEEKENDWORKSHOPS
Ook de Weekendworkshops: Ik was niet wie ik ben” voor particulieren/bedrijven bleken zeker aan veel behoeften te voldoen als het ging om persoonlijke ontwikkeling en als trainingsdag voor bedrijven.

BEDRIJFSTRAININGEN
Daarnaast heb ik gewerkt in tal van bedrijven, waarbij Communicatie steeds het kernbegrip was. Er was naast individuele gesprekken veel belangstelling voor Teambuilding in allerlei vormen.

Sinds 2016 is het trainingsbureau Trance en Theater opgeheven en werk ik zelfstandig als Therapeut / Trainer.

Al met al is al die werkervaring een goede basis geweest op mijn beroep als Therapeut en Trainer.