Privacybeleid

PRIVACY-DOCUMENT                                                                                 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming,   de AVG wet. Dit is een nieuwe Europese privacywet.
Om te laten zien dat ik aan alle verplichtingen voldoe, heb ik het volgende voor u op een rijtje gezet:

Zodra u bij mij in behandeling komt, wordt er een dossier van u aangelegd.
Dat bestaat uit schriftelijke aantekeningen die tijdens de sessies gemaakt worden.
Hiervan krijgt u zelf elke keer een kopie, zodat u thuis alles nog eens na kan lezen en eventueel kan bespreken met anderen.

U krijgt ook een map, waarin u samen met mij systematisch informatie kan verzamelen, die algemeen is, maar op u van toepassing.
Deze informatie komt uit een overzichtelijk, schriftelijk, zeer toepasselijk systeem,  dat ik zelf de laatste 20 jaar heb ontwikkeld en dat zich blijft verfijnen.

Bij de behandeling van een kind zijn er speciale regels.                                                 Klik hiervoor op BEHANDELOVEREENKOMST KIND

Uw dossiers worden bewaard in een afgesloten kast. In uw dossier bevinden zich dus uw persoonlijke aantekeningen eventueel aangevuld met andere informatie die u mij hebt gegeven of die noodzakelijk was om op te vragen bij andere hulpverleners.

Ik ben de enige die toegang heeft tot uw gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat echt noodzakelijk is en ik zal daar altijd vooraf uw toestemming voor vragen.

Uw gegevens worden, zoals dat in de wet is vastgelegd, 15 jaar bewaard.                Daarna worden ze vernietigd.

Op uw zorgnota staan de volgende gegevens van u:                                                    Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, kosten van het consult, ziektekostenverzekeraar en het relatienummer daarvan. In bepaalde gevallen vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten.

Als op een of andere manier uw persoonlijke gegevens in verkeerde handen terecht zijn gekomen zal ik u daarvan op de hoogte stellen, maar ik zal uiteraard alles doen om dat te voorkomen.

Behandelovereenkomst volwassen
BEHANDELOVEREENKOMST

Geef een reactie